Tag Archives: khoảng cách có là bao

by Le Thuy 5 years ago

Khoảng cách đó là bao…

Người xưa có câu: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lỗi mấy đèo cũng qua“… Tình yêu có thể vượt qua được mọi chặng đường, mọi khoảng cách.. 2 người yêu nhau...