Tag Archives: hien dai

6 years ago

Đạo tình – Tiểu thuyết – Hắc bang

Truyện Hắc Bang sủng, sạch, sắc đủ cả nhé :3 Nam chính cực phẩm, Nữ chính là cường nữ, tài sắc vẹn toàn. Bạn nào thích loại tiểu bạch thì xin lỗi nha!!