Tag Archives: gửi người con gái tôi yêu

5 years ago

Gửi em người con gái mà tôi đang tìm

Giờ đây tôi đang bế tắc trong cả cuộc sống, công việc và tình yêu. Tôi rất nhớ em người con gái mà tôi đang tìm, vẫn tưởng tượng và vẫn hi vọng.