Tag Archives: giận anh

by Le Thuy 6 years ago

Thơ tình yêu: Giận anh

Có phải giận lâu đâu / Em làm anh bối rối / Giọt nước mắt chạm mũi / Quặn thắt trái tim đau … Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng liêng nhất, những bài thơ tình...

by Le Thuy 6 years ago

Anh bận lắm mà!

Anh bận lắm mà, anh bận nhớ bận nhung, bận lo ai kia có lạnh không anh nhỉ … Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng liêng nhất, những bài thơ tình yêu là món ăn tinh thần...