Tag Archives: dung lai hay buoc tiep

by Lương Anh Đồng 6 years ago

Dừng lại hay bước tiếp

Phong thân mến, Lúc này không biết đã ngủ chưa?Dù rồi hay chưa cũng chúc P sẽ ngủ thật ngon. Lâu rồi chưa liên lạc với nhau nhĩ? P thế nào rồi có gặp chuyện gì buồn hay tức tối không,...