Tag Archives: dinh nghia ve con gai hay

by Lương Anh Đồng 5 years ago

Những định nghĩa hay về con gái

Định nghĩa con gái theo hóa học : 1. Tên nguyên tố: Con Gái 2. Ký hiệu: Gi (Girl) 3. Khối lượng nguyên tử: !! Cấm không được chạm đến vấn đề này. 4. Tính chất vật lý: Thường có hình...