Tag Archives: danh ngôn bằng tiếng anh

by Le Thuy 5 years ago

Danh ngôn Anh – Việt về cuộc sống

Hai câu danh ngôn nổi tiếng của hai nhà khoa học nổi tiếng danh ngôn cuộc sống 1. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. – Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi...

by Le Thuy 5 years ago

10 câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh

Tổng hợp 10 câu danh ngôn về tình yêu hay nhất 1. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. 2. A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open...