Tag Archives: danh ngôn anhxtanh

by Le Thuy 5 years ago

Những câu nói hay của Anhxtanh (phần 1)

Tuyển tập những câu nói hay của nhà khoa học nổi tiếng Anhxtanh (phần 1) – Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã quên những gì anh học ở trường. Education is what remains after one has...