Tag Archives: chuyen tau dinh menh

by Le Thuy 6 years ago

Chuyến tàu định mệnh

Tôi thích những chuyến tàu muộn rời thành phố. Để chắc chắn rằng, anh ấy đã ngủ say, chẳng chạy ra ga tàu tìm tôi, ngăn cản tôi lại. Tôi tự thấy mình giống một kẻ trộm hèn nhát....