Tag Archives: chuyen quan he vo chong

by Le Thuy 6 years ago

Lấy nhau 1 tháng nhưng chưa một lần quan hệ

Em năm nay 24 tuổi, chồng 27, chúng em mới cưới nhau được một tháng rồi. Gia đình em và gia đình anh ấy có mối quan hệ từ trước, mẹ anh là bạn cùng học chung lớp đại học với mẹ em. Sau...