Tag Archives: chuyen ay

by Le Thuy 6 years ago

Ngủ với anh em nhé!

Có những lúc anh lu mờ lý trí, khi cảm xúc vượt khỏi giới hạn, anh vồ vập, anh tham lam. Hãy đẩy anh ra, hay tát vào mặt anh. Để anh hiểu thế nào là được mất. Em sẽ ra sao nếu giấc mộng...