Tag Archives: chung thủy

6 years ago

Người thứ ba

Vẫn trách đời sao có kẻ thứ ba | Nhưng em lại chọn cho mình người thứ ba an ủi | Người vỗ về những khi buồn tủi | An ủi em mỗi bước đi sai...