Tag Archives: chùm truyện cười vova

by Le Thuy 5 years ago

Chùm truyện cười Vova (phần 5)

Vova học tiếng Anh Vô va lên lớp 6 bị bắt buôc phải hoc tiếng Anh…nhưng rất tiếc Vô va lại bị thiểu năng về môn English này… Một hôm Cô giáo băt Vôva phải lám bài tập về nhà, Vôva phải...