Tag Archives: chồng

by Le Thuy 5 years ago

Chồng là gì?

Chồng là ông chủ ban ơn, chồng là ngọn núi Thái Sơn cao vời … Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng liêng nhất, những bài thơ tình yêu là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm...