Tag Archives: chiều mưa

6 years ago

Chiều mưa ngày ấy

Chiều lại mưa, cơn mưa mãi không tạnh, hai đứa ngồi bên cạnh uống trà xanh ...