Tag Archives: chia xa

6 years ago

Vội vàng

Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời...