Tag Archives: chia tay còn là bạn không?

by Le Thuy 5 years ago

Liệu rằng khi chia tay em và anh có còn là bạn?

Liệu rằng khi chia tay em và anh có còn là bạn? Và nếu lỡ vô tình gặp lại nhau, chúng ta có đủ yêu nhau và đủ đau thương để cố kìm lòng, cố giữ cảm xúc, cố gượng cười, cố vui tươi không...