Tag Archives: cam on me

6 years ago

Hãy sớm nói lời cảm ơn mẹ..

Có những điều tưởng chừng như đơn giản và bình thường nhưng chỉ khi không còn nữa thì ta mới giật mình nhận ra rằng nó quý giá biết nhường nào