Tag Archives: buong tay em ra

by Lương Anh Đồng 6 years ago

Buông tay anh, em thấy vui không?

Mọi thứ với anh bây giờ giống như một câu chuyện anh đã từng nghe ở blog tam su trên radio. Và anh đã sẵn sàng để buông tay em ra… Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước...