Tag Archives: bức thư tình hay nhất

by Le Thuy 5 years ago

Gửi em người con gái mà tôi đang tìm

Giờ đây tôi đang bế tắc trong cả cuộc sống, công việc và tình yêu. Tôi rất nhớ em, vẫn tưởng tượng và vẫn hi vọng. Rút cuộc tôi đã không quên được em như đã tuyên bố. Ngày nào...