Tag Archives: bói bài tây

6 years ago

Tình yêu giữa Ma Kết và Song Ngư

Ma Kết đánh giá cao trí tưởng tượng và bản tính lãng mạn của Song Ngư thì đáp lại, Song Ngư coi trọng phong cách mạnh mẽ của Ma Kết.