Tag Archives: bói bài tây

by Lương Anh Đồng 5 years ago

Tình yêu giữa Ma Kết và Song Ngư

 Ma Kết đánh giá cao trí tưởng tượng và bản tính lãng mạn của Song Ngư thì đáp lại, Song Ngư coi trọng phong cách mạnh mẽ của Ma Kết. Tình yêu giữa Ma Kết và Song Ngư Theo các chuyên...