Tag Archives: bình đẳng

6 years ago

Thơ chế vui về con gái

Con gái thời nay thật lạ đời - Bóng đá, đấu vật gì cũng chơi - Võ thuật, quyền anh rồi bắn súng ... |Tuyển chọn những bài thơ chế mới nhất, hay nhất, những bài thơ chế nổi bật trên mạng xã hội