Tag Archives: bí kíp chọn vợ\

by Le Thuy 5 years ago

Thơ chế vui về bí kíp chọn vợ phần 2

Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to Đêm nào đi ngủ cũng khò khò Tội đức lang quân nằm kế cạnh Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho! Nhưng: Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho Đêm...