Tag Archives: bạn qua mạng

5 years ago

Bạn ảo

Bạn ảo là câu chuyện về tình bạn, tình yêu giữ những người quen nhau qua internet. Có thể chưa biết mặt hoặc chưa 1 lần gặp nhau nhưng cũng có thể tồn tại 1 thứ tình bạn, tình yêu như thế và câu chuyện mà Thotinh.com.vn chia sẻ dưới đây là 1 ví dụ