Tag Archives: bai tho thao thuc

by Le Thuy 6 years ago

Thơ tình – Thao thức

Thơ tình – Thao thức Thơ tình – Thao thức Thức mãi đêm nay với giọt sầu Cô đơn lạnh lẽo suốt canh thâu Lòng buồn chất chứa niềm hiu quạnh Cứ mãi theo ta đến bạc đầu Cứ mãi...