Tag Archives: bài thơ hay về tình bạn

6 years ago

Tình Bạn Cũ

Tình bạn cũ như rượu nho ấp ủ/Càng lâu năm càng đậm vị thêm ngon

6 years ago

Nơi bạn có tôi

Gửi Sài Gòn nơi ấy có bạn tôi/Có nắng trưa chẳng nơi nào nắng thế

6 years ago

Bạn ơi!

Bạn ơi - Bài thơ hay về tình bạn

6 years ago

Biết bao giờ trở lại trường xưa

Bài thơ về tình bạn sau khi ra trường. Bài thơ là lời nhắn gửi và là lời hứa với nhau của những người bạn sắp phải ra trường