Tag Archives: bài thơ hay về mẹ

by Le Thuy 6 years ago

Thơ tình yêu: Mẹ

MẸ Mẹ vẫn bảo:”Mẹ ở nhà khỏe lắm Con học chăm đừng lo lắng gì nhiều Tiền mẹ gửi đừng tằn tiện chi tiêu Phải ăn nhiều mới sức nhiều để học.” Nhưng con nghe mẹ mới...