Tag Archives: bài học

5 years ago

Dành cho những ai trên 20 và sắp 25…

Nếu bạn trên 20 tuổi và sắp chào đón ngưỡng 25, hãy đọc bài viết này! Ở tuổi 25, bạn vẫn còn một chặng đường dài để đi trong cuộc sống. Nhưng ở thời điểm này, bạn cũng phải bắt đầu chịu trách nhiệm cho chính mình.