Tag Archives: Ai cũng có lúc bế tắc

by Le Thuy 6 years ago

Ai cũng có lúc bế tắc

Dù hạnh phúc thế nào thì cuộc sống mỗi người sẽ tới một giai đoạn bế tắc. Nhưng hãy tin rằng ta vẫn sống và sẽ ổn thôi mà. Ai cũng có lúc bế tắc Mọi người nhìn vào cứ nghĩ cuộc...