Phát sốt với loạt ảnh thời trang độc nhất vô nhị

October 14, 2015 at 9:21 am
Comments Off on Phát sốt với loạt ảnh thời trang độc nhất vô nhị
Từ những vật dụng quen thuộc, một chàng trai đã tạo nên bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị. Với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị này, ‘không có gì là không thể’.

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 0

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 1

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 2

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 3

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 4

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 5

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 6

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 7

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 8

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 9

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 10

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 11

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 12

Dân mạng phát sốt với bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị 13

Khó có thể phủ nhận được tính sáng tạo của chàng trai này khi kết hợp những vật dụng, trái cây, món ăn quen thuộc để tạo ra bộ ảnh thời trang độc nhất vô nhị