Nỗi oan của thánh nhọ

September 15, 2015 at 2:36 pm
Comments Off on Nỗi oan của thánh nhọ

NỖI OAN CỦA THÁNH NHỌ

tho-che-vui-noi-oan-cua-thanh-nho1

Ngày xưa bao cấp còn nghèo

Đi xem phim nhựa, cầm theo ghế ngồi

Nhiều khi còn đứng cả hồi

Xem xong mỏi rã, mỏi rời cả chân

Thủa xưa con gái thật đần

Đứng sau mó máy mò mần chẳng hay

Một hôm có chuyện thế này

Thò tay tôi vỗ đúng ngay cái mồng

(May! trên tôi có một ông Làm bia đỡ đạn nên không sợ gì)

Cô kia cau mắt lầm lì

Quay ra và hỏi: – “Làm gì vậy ông”

– “Lão làm tổ trưởng Phụ Nông

Chỉ toàn bơm nước ruộng không ý mà”

(Quay đi, thầm chửi dê già Tôi cười tủm tỉm được đà tiếp luôn)

Lần này tôi vỗ ra hồn

Cô kia lại ngoảnh ôn tồn, lão nông:

– ”Ông già rồi đấy thưa ông

Thôi ngay việc ấy, thì không bận gì”

(Ông già mặt nghệt như ri)

– “Tôi đây rất muốn nhưng vì chưa xuôi

Chắc tầm vài vụ nữa thôi

Tôi chưa đủ khoán nên tôi vẫn làm”

(Tôi cười rơi vãi cả hàm Làm thêm phát nữa xem nàng bảo sao )

Lần này cô gái quát gào:

– “Ông còn làm nữa tôi kêu cả làng”

– “Cô ơi! hay thế chi bằng

Giúp tôi một tiếng tôi mang ơn nhiều!”

(Bỏ đi chẳng nói một điều Chiếu xong phim nhựa, Thần Điêu hầu làng)

Bắt lên ông vẫn bàng hoàng

“Đêm hôm không biết gọi sang làm gì?”