You are Browsing Câu Nói Hay Về Tình Bạn News

7 years ago

Những stt về tình bạn hay nhất năm 2015

Bạn nghĩ tình bạn với tình yêu thì cái nào quan trọng hơn??? Tình bạn hay tình yêu đây??? Không một ai có thể cân đo và so sánh tình yêu với tình bạn được.