Những câu nói hay nhất của Mark Twain (phần 1)

August 17, 2015 at 3:13 pm
Comments Off on Những câu nói hay nhất của Mark Twain (phần 1)

Tuyển tập những câu danh ngôn hay nhất về cuộc sống của Mark Twain (phần 1)

MARK-TWAIN

– Đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn.
Don’t let schooling interfere with your education

– Giáo dục chủ yếu bao gồm những gì chúng ta đã quên đi.
Education consists mainly of what we have unlearned.

– Cái gì cũng có giới hạn – quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.
Everything has its limit – iron ore cannot be educated into gold.

– Sự tức giận là axit có thể gây hại cho vật chứa nó nhiều hơn là những gì mà nó được đổ lên.
Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.

– Đừng rời xa ảo mộng của mình. Khi chúng không còn nữa, bạn vẫn có thể tồn tại, nhưng bạn cũng không sống nữa.
Don’t part with your illusions. When they are gone, you may still exist, but you have ceased to live.

– Mark Twain –

Xem thêm: