Những câu danh ngôn cuộc sống hay (phần 1)

by Le Thuy August 26, 2015 at 3:00 pm
Comments Off on Những câu danh ngôn cuộc sống hay (phần 1)

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

– Bill Gates –

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

– Khuyết danh –

Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

– Bill Gates –

danh ngon cuoc song

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

– Khuyết danh –

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

– Khuyết danh –

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

– Khuyết danh –

Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.

– Khuyết danh –

Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn.

– Khuyết danh –

Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một các kín đáo.

– Khuyết danh –