Như chưa từng yêu

NHƯ CHƯA TỪNG YÊU

Chuyện đôi mình thôi cứ để lặng im.
Bởi tình yêu trái tim không đồng điệu.
Giữa hai ta còn nhiều điều khuyết thiếu.
Chẳng bao giờ em hiểu được anh đâu.
***
Nếu bây giờ ta có lướt qua nhau.
Bước thật nhanh đừng quay đầu trở lại.
Giây phút ấy anh sợ mình tan chảy.
Không thể nào che đậy được nỗi đau.
***
Kể từ giờ và mãi mãi về sau.
Khi cô đơn tủi sầu anh cam chịu.
Không để cho ai thấy anh mềm yếu.
Miệng lưỡi đời ai sẽ hiểu cho anh.
***
Yêu với giận ranh giới thật mong manh.
Nên đôi khi em trở thành ích kỷ.
Những hờn ghen ngày càng thêm vô lý.
Nảy sinh lòng đố kỵ với ai kia.
***
Khoảng cách lòng nay bỗng tự cách chia.
Khiến hai ta phải lìa xa mãi mãi.
Xin thời gian cho tôi quay trở lại.
Như chưa từng đã tồn tại trong em