Người yêu cũ viết tặng người yêu cũ

October 16, 2015 at 9:30 am
Comments Off on Người yêu cũ viết tặng người yêu cũ

NGƯỜI YÊU CŨ VIẾT TẶNG NGƯỜI YÊU CŨ

nguoi yeu cu-1

Ngày mai cô ấy bước theo chồng
Váy hồng cô ấy lên xe bông
Môi cười mắt tươi ngày hạnh phúc
Để lại một người cứ chờ mong..

Ngày mai cô ấy bước theo chồng
Bài thơ anh tặng viết vừa xong
Nhanh tay anh ấn đăng facebook
CHẳng biết người ta có đọc không?

Ngày mai cô ấy bước theo chồng
Chẳng còn lưu luyến chẳng chờ trông
Yêu thương xưa cũ nàng quên hết
CHỉ có lòng anh xót xa lòng.

Ngày mai cô ấy bước theo chồng
Có người đau đớn anh biết không?
Thương anh mà nào anh có biết
Âm thầm theo bước em cảm thông.

Anh ơi! Cô ấy đã theo chồng
Anh về quên sạch thế là xong
Đừng nhớ người ta giây nào nưã
Kẻo mối tơ duyên mãi lỡ lầm.

Anh ơi! Cô ấy đã theo chồng
Anh yêu người mới thế là xong
Đau thương anh giữ mình anh biết
Đừng để người ta phải bận tâm.

Anh ơi ! Cô ấy đã bên chồng
Chẳng cần anh nưã người hiểu không?
Anh quên cô ấy không hề biết
Anh nhớ ngta chẳng bận lòng.

Thôi thì hãy cố quên người nhé
Một kẻ theo chồng sao phải mong?