Nếu không quên được em thì sao

NẾU KHÔNG QUÊN ĐƯỢC EM THÌ SAO

neu khong quen duoc em thi sao

Nếu không quên được thì sao em !
Mình đã chia tay rồi em nhỉ
Anh biết chờ ai chiều thứ bảy
Làm gì để cho bớt sầu vơi

Nếu không quên được thì sao em !
Anh hát ru ai vào mỗi tối
Tin nhắn cho ai lúc sáng dậy
Mơ thấy bóng ai suốt đêm dài

Nếu không quên được thì sao em
Ai sẽ nếm những món anh nấu
Ai dỗi ai đùa ai đấu khẩu
Ai dựa vai ai lúc vui buồn ….

Nếu không quên được thì sao em
Em đang làm gì nơi xa ấy
Thu về chiều nay em có thấy
Tiếng chuông nhà thờ sao đơn côi .

Em bảo đừng nhớ _sẽ quên thôi
Hình như năm nay thu đến vội
Nếu gặp lại nhau____ cho anh hỏi
Không quên em được
…………………………….thì sao em.!