Nếu không có Anh

Xem bài thơ tình – Nếu không có Anh

Nếu không có Anh
Nếu không có Anh

Nếu mà không có anh
Nhỏ sẽ buồn biết mấy
Như mùa thu chờ đợi
Một chiếc lá bay bay

Nếu mà không có anh
Nhỏ chẳng ai đưa về
Con đường ngày xưa ấy
Nhỏ bỗng thấy dài ghê

Ừ ! Nếu không có anh
Nhỏ biết mình sẽ nhớ
Một nụ cười quen thuộc
Khiến nhỏ đến ngu ngơ

Ừ ! Nếu không có anh
Nhỏ sẽ ngồi mà khóc
Mong ai lại dỗ dành
Rồi sẽ nhớ nhiều hơn