Một số xét nghiệm để nhận biết bệnh sốt xuất huyết

by linhnv August 18, 2017 at 3:50 pm

Chuyên mục songkhoe mỗi ngày: Xét nghiệm tổng phân tích máu: Do bệnh sốt xuất huyết (SXH) có thể gây giảm bạch cầu và thường có giảm số lượng tiểu cầu; vì vậy, thông qua số lượng bạch cầu, tiểu cầu và hematocrit của xét nghiệm tổng phân tích máu giúp đánh giá nguy cơ xuất huyết và tình trạng cô đặc máu.

Xét nghiệm Dengue NS1/Ab Combo: Phát hiện đồng thời và phân biệt kháng thể IgM, IgG và kháng nguyên NS1 trong cùng 1 mẫu huyết thanh/huyết tươn

Xét nghiệm virus Dengue phương pháp Realtime RT-PCR: cho phép xác định sự có mặt của ARN virus Dengue trong máu ngay từ ngày đầu của SXH khi chưa có biểu hiện lâm sàng điển hình của SXH, trước khi bệnh nhân được phát hiện có giảm số lượng tiểu cầu.

Xét nghiệm điện giải đồ (Na+, K+, Cl-): Đánh giá tình trạng rối loạn điện giải.

Xét nghiệm chức năng gan (AST, ALT, GGT): Kiểm tra chức năng gan, đánh giá tổn thương và biến chứng của sốt xuất huyết.

Xét nghiệm Albumin: Trong sốt xuất huyết Dengue, tình trạng thoát huyết tương có thể xảy ra, vì vậy xét nghiệm này giúp nhận biết sớm và theo dõi diễn biến của tình trạng tăng tính thấm thành mạch.

Xét nghiệm chức năng thận (Urê,Creatinin, Cystatin C, MicroAlbumin niệu): Đánh giá chức năng thận và tình trạng tổn thương thận sớm do biến chứng của sốt xuất huyết.

Xét nghiệm CRP (C-reactive protein), PCT (Procalcitonin): Đánh giá tình trạng viêm nhiễm, giúp chẩn đoán phân biệt nguyên nhân gây sốt và đánh giá tình trạng bội nhiễm do sốt xuất huyết.

more news from the blog

Add Comment