Một Ngày Vắng Bóng Người

September 4, 2015 at 9:59 am
Comments Off on Một Ngày Vắng Bóng Người

MỘT NGÀY VẮNG BÓNG NGƯỜI

Một ngày không thấy người
Sao trong lòng rối thế
Hình như ta không khỏe
Chẳng làm nổi việc gì

Một ngày không thấy người
Thời gian trôi chậm vậy
Lăn lóc chiếc điện thoại
Mở lên rồi lại thôi.

Một ngày vắng bóng người
Sao thấy nhiều phiền muộn
Mỗi lần tin nhắn đến
Mong không phải tổng đài.

Một ngày vắng bóng người
Không à ơi , nhủ nhắn
Hình như là người bận
Hay chán ghét ta rồi .

Một ngày thiếu vắng người
Đành tự mình an ủi
Người bao giờ cũng vội
Quên trò chuyện ta rồi !

Một ngày không thấy người
Ta nhớ mong, nhiều lắm
Trong lòng bao nhiêu chuyện
Nhưng người bận…nên thôi !