KHi nhiếp ảnh gia xả thân vì nghệ thuật

Để có thể cho ra đời được những bức ảnh đẹp các nhiếp ảnh gia không ngại “xả thân” mình như thế này đây.

khi nhiep anh gia

Ủa… Em ấy đang chụp cái gì vậy nhỉ?

khi nhiep anh gia

Nào, tất cả cúi thấp xuống tí nữa xem nào.

khi nhiep anh gia

Ê ông anh, quay sang đây chụp cho em kiểu với.

khi nhiep anh gia

Phải cố gắng để bắt kịp từng khoảng khắc.

khi nhiep anh gia

Ngồi yên đấy cho anh chụp cái ảnh đã nhé.

khi nhiep anh gia

Anh đã cho phép chưa mà chú chụp ảnh hả?

khi nhiep anh gia

Cười tươi lên em chụp cho kiểu ảnh nào.

khi nhiep anh gia