Đoán biết tình yêu đặc biệt của các cung hoàng đạo

12 chòm sao và những mối quan hệ đặc biệt trong đời. Bạn có muốn biết trong cuộc đời mỗi chòm sao, ai sẽ là người luôn ở trong tim họ, ai sẽ là bạn tri kỉ đi cùng họ đến hết cuộc đời, ai sẽ là những đồng nghiệp tốt, ai là đối thủ cần tránh, và ai sẽ mãi mãi bên họ trong một mối quan hệ mơ hồ không xác định….? Nếu bạn muốn biết tất cả những điều đó, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Cung Bạch Dương (21/3 – 19/4)

12 chòm sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Bạch Dương:

Theo bói tình yêu, người yêu lý tưởng nhất của Bạch Dương là: Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình.
Bạn tri kỷ: Bảo Bình, Song Tử và Bạch Dương.
Theo xem tướng đồng nghiệp thân thiết nhất: Xử Nữ, Bò Cạp và Kim Ngưu.
Đối thủ cần tránh: Cự Giải và Ma Kết.
Quan hệ mơ hồ nhất: Song Ngư.

tinh-yeu-dac-biet
Tình yêu đặc biệt

Cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

12 chom sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Kim Ngưu:

Người yêu lý tưởng nhất: Ma Kết, Xử Nữ và Bò Cạp.
Bạn tri kỷ: Cự Giải, Song Ngư và Kim Ngưu.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Thiên Bình, Nhân Mã và Song Tử.
Đối thủ cần tránh: Bảo Bình và Sư Tử.
Quan hệ mơ hồ nhất: Bạch Dương.

Cung Song Tử (21/5 -21/6)

12 chòm sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Song Tử:

Người yêu lý tưởng nhất: Bảo Bình, Thiên Bình và Nhân Mã.
Bạn tri kỷ có thể cùng Song Tử đi xem ngày tốt xấu cho những chuyện quan trọng: Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử.
Theo xem tu vi tron doi thấy đồng nghiệp thân thiết nhất: Kim Ngưu, Ma Kết và Bò Cạp.
Đối thủ cần tránh: Xử Nữ và Song Ngư.

Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

12 chom sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Cự Giải:

Người yêu lý tưởng nhất: Song Ngư, Bò Cạp và Ma Kết.
Bạn tri kỷ: Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Bảo Bình, Nhân Mã và Sư Tử.
Đối thủ cần tránh: Bạch Dương và Thiên Bình.
Quan hệ mơ hồ nhất: Song Tử.

Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

12 chòm sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Sư Tử:

Tình yêu lý tưởng nhất là khi kết hợp với: Bạch Dương, Nhân Mã và Bảo Bình.
Bạn tri kỷ: Song Tử, Thiên Bình và Sư Tử.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Ma Kết, Xử Nữ và Song Ngư.
Đối thủ cần tránh: Bò Cạp và Kim Ngưu.
Quan hệ mơ hồ nhất: Cự Giải.

Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

12 chom sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Xử Nữ:

Người yêu lý tưởng nhất: Kim Ngưu, Ma Kết và Song Ngư.
Bạn tri kỷ: Bò Cạp, Cự Giải và Xử Nữ.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Sư Tử, Bảo Bình và Bạch Dương.
Đối thủ cần tránh: Song Tử và Nhân Mã.
Quan hệ mơ hồ nhất: Sư Tử.

Cung Thiên Bình (23/9 – 22/10)

12 chòm sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Thiên Bình:

Người yêu lý tưởng nhất: Song Tử, Bảo Bình và Bạch Dương.
Bạn tri kỷ: Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Song Ngư, Kim Ngưu và Bò Cạp.
Theo tu vi, đối thủ cần tránh của Thiên Bình là: Ma Kết và Cự Giải.
Quan hệ mơ hồ nhất: Xử Nữ.

Cung Bò Cạp (23/10 – 21/11)

12 chom sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Bò Cạp:

Người yêu lý tưởng nhất: Cự Giải, Song Ngư và Kim Ngưu.
Bạn tri kỷ: Ma Kết, Xử Nữ và Bò Cạp.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Bạch Dương, Nhân Mã và Song Tử.
Đối thủ cần tránh: Sư Tử và Bảo Bình.
Quan hệ mơ hồ nhất: Thiên Bình.

Cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

12 chòm sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Nhân Mã:

Người yêu lý tưởng nhất: Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử.
Bạn tri kỷ: Bảo Bình, Thiên Bình và Nhân Mã.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Ma Kết, Cự Giải và Kim Ngưu.
Đối thủ cần tránh: Xử Nữ và Song Ngư.
Quan hệ mơ hồ nhất: Bò Cạp.

Cung Ma Kết (22/12 – 19/11)

12 chom sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Ma Kết:

Người yêu lý tưởng nhất: Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải.
Bạn tri kỷ: Song Ngư, Bò Cạp và Ma Kết.
Đồng nghiệm thân thiết nhất: Bảo Bình, Song Tử và Sư Tử.
Đối thủ cần tránh: Thiên Bình và Bạch Dương.
Quan hệ mơ hồ nhất: Nhân Mã.

Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

12 chòm sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Bảo Bình:

Người yêu lý tưởng nhất: Thiên Bình, Song Tử và Sư Tử.
Bạn tri kỷ: Nhân Mã, Bạch Dương và Bảo Bình.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư.
Đối thủ cần tránh: Bò Cạp và Kim Ngưu.
Quan hệ mơ hồ nhất: Ma Kết.

Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

12 chòm sao tiết lộ những mối quan hệ đặc biệt của Song Ngư:

Người yêu lý tưởng nhất: Bò Cạp, Cự Giải và Xử Nữ.
Bạn tri kỷ: Ma Kết, Kim Ngưu và Song Ngư.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Bình.
Đối thủ cần tránh: Nhân Mã và Song Tử.
Quan hệ mơ hồ nhất: Bảo Bình.

Theo nguồn từ http://lichvansu.wap.vn/xem-tu-vi-tron-doi.html