Danh ngôn về số phận

by Le Thuy August 10, 2016 at 9:48 am
Comments Off on Danh ngôn về số phận

Số phận luôn khiến con người ta đau đáu 1 nối buồn… Tại sao mình thế này, tại sao mình thế kia. Hôm nay chuyên mục danh ngôn cuộc sống của Thotinh.com.vn chia sẻ với bạn 1 số danh ngôn về số phận. Các bạn hãy đọc và cảm nhận xem đúng với mình không nhé!
Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.
It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

William Shakespeare

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.
Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.

Francis Quarles

khi-doi-chia-cho-ban-nhung-quan-bai-xau

Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!
Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!

Balzac

Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật rằng bạn không tự kiểm soát được cuộc đời mình.
Fate is a misconception, it’s only a cover-up for the fact you don’t have control over your own life.

Khuyết danh

Con người chẳng bao giờ thực sự là kẻ theo thuyết định mệnh, hay thậm chí người khắc kỷ. Con người thường liều mạng chống lại số phận mình, vĩnh viễn dũng cảm đặt mình bên ngoài sự chi phối của thần linh. Không nghi ngờ rằng cuộc chiến này thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, bởi nó ủng hộ kẻ mạnh mẽ can trường. Nó cũng thúc đẩy cái đẹp, bởi những người yếu đuối hơn thường tìm cách trốn thoát khỏi thế giới vô vọng và khắc nghiệt bằng cách tạo ra một thế giới đáng yêu hơn cho mình.
Man is never honestly the fatalist, nor even the stoic. He fights his fate, often desperately. He is forever entering bold exceptions to the rulings of the bench of gods. This fighting, no doubt, makes for human progress, for it favors the strong and the brave. It also makes for beauty, for lesser men try to escape from a hopeless and intolerable world by creating a more lovely one of their own.

Henry Louis Mencken

Người ta thường gặp vận mệnh của mình trên con đường mình chọn để lảng tránh nó.
A person often meets his destiny on the road he took to avoid it.

La Fontaine

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.
Whatever fortune brings, don’t be afraid of doing things.

A. A. Milne

“Đó là cái số”, câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! “Đó là cái số”, lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận.
‘It is destiny’ phrase of the weak human heart! ‘It is destiny’ dark apology for every error! The strong and virtuous admit no destiny.

Edward Bulwer Lytton

Số phận chẳng là gì hơn ngoài những việc được thực hiện trong một trạng thái tồn tại trước đó.
Fate is nothing but the deeds committed in a prior state of existence.

Ralph Waldo Emerson

Vận mệnh có hai cách để hủy diệt chúng ta – bằng cách chối từ mơ ước của ta, hoặc bằng cách đáp ứng nó.
Destiny has two ways of crushing us – by refusing our wishes and by fulfilling them.

Henri Frederic Amiel

Mặc dù số phận tạo ra hoàn cảnh, phản ứng như thế nào lại phụ thuộc vào tính cách.
Although fate presents the circumstances, how you react depends on your character.

Khuyết danh

Vận mệnh, chẳng qua chỉ là lời tự an ủi vô vị của kẻ thất bại, là những lời đánh trống lảng của kẻ nhút nhát.
Tiền đồ của con người chỉ có thể dựa vào ý chí, sự nỗ lực của bản thân để quyết định.

Weibo – Dịch: Thương Thương Đặng

Con người ai chả có số mệnh nhưng sợ hãi một tương lai chưa xảy ra mà quên mất đi hiện tại cần phải sống chẳng phải là một sự hèn nhát hay sao?

Phim: Gu Family Book

Số phận đáp lại ước nguyện của ta, nhưng theo cách riêng của nó, để cho ta thứ gì đó vượt ra ngoài ước nguyện của ta.
Destiny grants us our wishes, but in its own way, in order to give us something beyond our wishes.

Johann Wolfgang von Goethe

Số phận chẳng bao giờ quá hào phóng thậm chí cả với những kẻ mình nuông chiều nhất. Thần linh hiếm khi ban cho người trần nhiều hơn một kỳ công siêu phàm.
Fate is never too generous even to its favorites. Rarely do the gods grant a mortal more than one immortal deed.

Stefan Zweig

Tính cách là vận mệnh.
성격이 운명이다.

Tục ngữ Hàn Quốc

Chính trong khoảng khắc lập ra quyết định mà vận mệnh bạn hình thành.
It is in your moments of decision that your destiny is shaped.

Tony Robbins

Mọi thứ đều được sắp đặt hết cho chúng ta. Tôi phải chết đến hai lần chỉ để học được điều này.
Phim 2005: Constantine

Hơn bất cứ điều gì, tôi tin rằng chính những quyết định của chúng ta, không phải những điều kiện của cuộc sống, mới định đoạt vận mệnh của chúng ta.
More than anything else, I believe it’s our decisions, not the conditions of our lives, that determine our destiny.

Tony Robbins

Quyết định là sức mạnh tối thượng. Các quyết định định hình vận mệnh.
Decision is the ultimate power. Decisions shape destiny.

Tony Robbins

Còn trẻ ta, từng nghĩ đến tình yêu có thể siêu việt hết thảy, khi đó ta không rõ, trên đời có khác một loại lực lượng, tên là vận mệnh, chỉ có thể thừa nhận, không thể thay đổi.

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi