Danh ngôn hay về tình yêu (Phần 4)

August 31, 2015 at 3:44 pm
Comments Off on Danh ngôn hay về tình yêu (Phần 4)

Yêu nhau yêu cả đường đi – Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

CA DAO VIỆT NAM