Danh ngôn hay về tình yêu (phần 1)

August 25, 2015 at 10:11 am
Comments Off on Danh ngôn hay về tình yêu (phần 1)

– When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart. And when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.

Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.

– Khuyết danh –

– When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible.

Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.

– Khuyết danh –

Danh ngôn tình yêu

– How come we don’t always know when love begins, but we always know when it ends?

Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

– Khuyết danh –

– You will be doing anything for the one you love, except love them again.

Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.

– Khuyết danh –

– Love won’t obey our expectations. Its mystery is pure and absolute.

Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.

– Khuyết danh –

– The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.

Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.

– Khuyết danh –

– A life without love is no life at all.

Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.

– Khuyết danh –