Chỉ một cái ôm thôi mà sao bây giờ em thấy xa xôi quá anh ạ