Bước về phía anh

by Le Thuy August 29, 2015 at 9:45 am
Comments Off on Bước về phía anh

BƯỚC VỀ PHÍA ANH

Nếu khoảng cách giữa mình là mười bước chân
Em hãy bước về anh một bước nhé !
Để anh có thể
Mạnh dạn hơn _bước chín bước về em !

Nếu em chưa vững tin
Bước một bước thôi ,rồi anh sẽ bước tới
Rồi em sẽ thấy
Bên cạnh anh ,sẽ vơi hết ưu phiền.

Những lúc em thấy buồn
Sao không dựa vào vai anh mà thủ thỉ
Cứ giả vờ cứng rắn làm gì nhỉ
Anh cũng thế mà ,anh chẳng dám nói thôi !

Cuộc đời thì ngắn,quãng đường lại dài
Sao không bước cùng nhau cho đỡ mỏi
Em cứ lặng im, còn anh thì chờ đợi
Cứ thế này ,bao giờ sẽ thành đôi .


Khoảng cách giữa mình khoảng mười bước chân thôi
Hãy bước lại gần anh thêm bước nhé !
Anh chỉ mong có thế
Để được chạy về ____
_____________________phía em !