Bức thư tình khủng bố

Bức thư tình khủng bố

Xem bói tình yêu để biết chuyện tình yêu của bạn

buc-thu-tinh-khung-bo
Bức thư tình khủng bố

Hôm nay em viết thư tình
Gửi anh một mối duyên tình thâm sâu
Thư gửi chỉ viết vài câu
Anh à ! Em nói một câu thế này
Từ lâu em đã đắm say
Yêu anh từ cái nhìn ngay lúc đầu
Em biết anh chẳng biết đâu
Nên hôm nay viết thư ngầu hỏi anh
Bây giờ nói rõ dành dành
Yêu em không vậy ?
Nói nhanh đi nào.!