36 Cặp loto hay đi cùng nhau

January 11, 2021 at 4:36 pm

Trong những bộ số đề hay tổng đề, có các con số hay đi với nhau hoặc theo luật trước – sau, tức là hôm nay về con a thì chắc chắn mai sẽ về. Dưới đây là  36 Cặp loto hay đi cùng nhau mọi người có thể tham khảo qua nhé.

Chia sẻ 36 Cặp loto hay đi cùng nhau

Quy luật này được rút ra và công bố rộng rãi Bởi các lô thủ, đề thủ có kiến thức chơi lâu năm và tính toán dựa theo các công cụ thống kê xác suất. Hãy xem ngày hôm nay lô về con nào, sau đó xem thêm bảng dưới đây để chọn con lô nhé.

Chia sẻ 36 Cặp loto hay đi cùng nhau

 1. Lô ra 969 thì mai sẽ ra 880 hoặc 480 và ngược lại ra 622 thì mai sẽ về 091 và 647, 019 thì có 386 và 515 sẽ ra trong hôm sau.
 2. Lô hôm nay ra 603 thì hôm sau lô về 789.
 3. Lô ngày hôm trước ra 502 thì hôm sau lô về 893.
 4. Lô của hôm nay ra thì lô mai về 321.
 5. Lô hôm nay ra thì lô mai về 272 và 435.
 6. Lô bữa hôm nay ra 506 thì lô mai về 306.
 7. Lô buổi hôm nay ra 148 thì hôm sau lô về 405.
 8. Lô hôm nay ra 781 thì hôm sau lô 610.
 9. Lô buổi ngày hôm nay ra 709 thì hôm sau lô về 564.
 10. Lô của ngày hôm nay ra thì hôm sau lô về 024.
 11. Lô bữa nay ra 406 thì hôm sau lô về 020 và ngược lại.
 12. Lô buổi nay ra 869 thì hôm sau lô 839
 13. Lô của ngày hôm nay ra 140 thì hôm sau lô về 479, 096 và ngược lại có 062 thì ra 450, 114 ở ngày hôm sau.
 14. Lô hôm trước ra 153 thì hôm sau lô về 225.
 15. Lô của hôm nay ra 05 thì lô mai về 755.
 16. Lô ngày hôm nay ra 818 thì lô mai về 43 và ngược lại có 76 thì ngày hôm sau ra 221
 17. Lô bữa hôm nay ra thì hôm sau lô về 254 và ngược lại
 18. Lô buổi nay ra 09 thì lô mai về 404
 19. Lô hôm nay ra 34 nằm ở G7 thì hôm sau lô về 17
 20. Lô hôm nay ra khi bộ cuối giải 6 có dạng 141 – [737] 74 nằm ở giải 7 (ưu tiên là nằm ở bộ đầu) thì khả năng lô mai về 67 là khá cao.
 21. Lô buổi hôm nay ra 50 thì hôm sau lô về 10. Lô ra 47 thì hôm sau ra lô 13.
 22. Lô hôm nay ra cả cặp 447 thì ngày hôm sau sẽ rơi lại 1 con
 23. Lô bữa nay ra 35 thì lô mai về 92 hoặc sẽ trả lại cả cặp, ngược lại không đúng
 24. Lô buổi hôm nay ra cả cặp 839 hoặc hôm qua có 1 con thì hôm sau sẽ trả lại 1 con.
 25. Lô buổi nay ra cả cặp 946 hoặc ngày hôm trước có 1 con thì hôm sau lô về 85 và ngược lại
 26. Lô hôm nay ra đầu 7 hoặc Lotto đít 3 mà câm thì lô mai về 12
 27. Lô của ngày hôm nay ra 02 thì hôm sau lô về 986
 28. Lô hôm nay ra 92 thường ra vào Thứ 5 và Thứ 7
 29. Lô buổi nay ra 614 thường hay ra những ngày là Thứ 7 và Chủ Nhật.
 30. Lô ngày hôm nay ra 80 thường ra vào 1 trong những ngày Thứ 7, Chủ Nhật, Thứ 2, Thứ 3.
 31. Lô hôm nay ra 46 thường ra vào thứ 5, Chủ Nhật.
 32. Lô ngày hôm nay ra 08 thường ra vào 1 trong các ngày là Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6.
 33. Lô buổi nay ra 14 hôm sau thường ra lại 62.
 34. Lô bữa hôm nay ra 07, 47 ở giải nhất thì hôm sau lô sẽ về 68, 71 và ngược lại
 35. Lô ngày nay ra 75 thì hôm sau lô về 862 hoặc 06
 36. Lô hôm nay ra 94 mà ra thì 3 hôm sau sẽ có lô 96