Posted By: sinhntt

sinhntt

This user hasn't shared any profile information

by sinhntt 6 months ago

NÊN hay KHÔNG đốt vàng mã cho người chết?

Ở Việt Nam, đã từ rất lâu, vào những dịp lễ tết, giỗ có phong tục đốt vàng mã cho người đã chết với quan niệm rằng người cõi âm, thần linh  có thể nhận được và phù hộ lại...